Masterclass cybersecurity in Alphen aan de Rijn

Nederland digitaal veilig houden is complexe materie. Het vereist het maken van strategische keuzes. Je kan immers niet alle gevoelige objecten online in de gaten houden. Daarvoor zijn simpelweg te weinig middelen en mensen. Elly van den Heuvel van de Cyber Security Raad gaf daarom een masterclass aan leerlingen van het Groene Hart Lyceum over de beroepsperspectieven in de ICT-sector.

Deze en vele andere vraagstukken kwamen voorbij op een gastles cybersecurity die Elly van den Heuvel, secretaris van de Cyber Security Raad gaf op het Groene Hart Lyceum in Alphen aan den Rijn. De Cyber Security Raad is een nationaal en onafhankelijk adviesorgaan van het kabinet en is samengesteld uit hooggeplaatste vertegenwoordigers van publieke en private organisaties en de wetenschap. De CSR zet zich op strategisch niveau in om de cybersecurity in Nederland te verhogen en adviseert zowel de regering als private partijen. En - op speciaal verzoek-  ook middelbare scholen!

Cybersecurity is een doorlopende wedloop tussen criminele hackers en good guys. De technieken worden steeds geavanceerder. Er komen steeds meer potentiele doelwitten bij die moeten worden bewaakt. Dit alles wordt bemoeilijkt door een tekort aan goed opgeleide ICT’ers in het algemeen en aan cyber security specialisten in het bijzonder. Er is dus genoeg werk te verrichten.