Wij maken gebruik van cookies

Onze website maakt gebruik van cookies van derden om onze diensten en producten te kunnen analyseren en verbeteren.
U kunt instemmen of u deze cookies wilt accepteren.

 

Jeroen Versteeg

Jeroen Versteeg

Bestuurslid Nederland ICT

Jeroen Versteeg, portefeuillehouder Onderwijs & Arbeidsmarkt in het bestuur van Nederland ICT, reisde af naar het Amstelveen College voor twee gastlessen aan leerlingen uit de vierde klas HAVO en VWO. 

In zijn gastles ging Versteeg in op technologische ontwikkelingen binnen de ICT en de impact hiervan op economie en maatschappij. “De uitdaging is om het zo concreet mogelijk te maken en toch aan te sluiten op de kennis van de leerlingen” aldus Versteeg. Het viel hem op dat leerlingen wel erg bezig zijn met technologie, maar weinig idee hebben van de maatschappelijke impact ervan.

Het viel hem verder op dat de leerlingen allemaal laptops hebben, maar dat die nog nauwelijks worden gebruikt voor IT-toepassingen zelf. “Er zijn juist allerlei mogelijkheden om binnen andere vakken ervaring op te doen met het gebruik van ICT: vakken als wiskunde, economie en aardrijkskunde lenen zich daar erg goed voor.”

De gastlessen waren ook voor Versteeg zelf erg leerzaam. “Het was leuk om te doen en het geeft een goed inzicht in wat er speelt op scholen, hoe het onderwijs er in de praktijk aan toe gaat.”