Afbeelding

Tijdens Code Week organiseren scholen, bibliotheken en andere organisaties In heel Europa tussen 6 en 21 oktober activiteiten die kinderen kennis laat maken met programmeren. Leren programmeren helpt problemen doorgronden, ideeën te verkennen en uit te voeren. Vaardigheden die leerlingen voorbereiden op de banen van de toekomst.

Om Code Week onder de aandacht te brengen heeft de Europese Commissie in ieder deelnemend land ambassadeurs aangesteld. Tineke Netelenbos, voorzitter van ECP is Digital Champion en één van de Nederlandse ambassadeurs. Vrijdag 9 maart waren deze ambassadeurs uitgenodigd door het Directoraat Onderwijs en Cultuur van de Europese Commissie voor een bijeenkomst in Brussel.

Na een presentatie van de Commissie over de huidige stand van zaken rond programmeeronderwijs presenteerden de ambassadeurs projecten en plannen uit hun thuisland. Dit leverde een breed overzicht aan initiatieven uit verschillende landen op. Maar hoe uniek ook, elke benadering kende als gemene deler het uitgangspunt om zo veel mogelijk betrokken partners aan de projecten te binden. Samenwerking tussen overheid, onderwijs en private partners is daarbij het uitgangspunt. Afgesproken werd dan ook om bestaande samenwerkingsverbanden te intensiveren en nieuwe partners bij codeweek te betrekken.

ECP ondersteunt de organisatie van Code Week en net als vorig jaar willen we van deze editie weer tot een groot succes maken. Uw organisatie kan daar aan bijdragen door een event te organiseren, deel te nemen aan een event of Code Week te promoten. Tijdens Code Week willen we de helft van alle basisschoolleerlingen kennis laten maken met programmeren.  Maar met uw hulp misschien nog veel meer! 

Meer informatie is te vinden op www.codeweek.eu

Campagnepartners